Устинівська районна
державна адміністрація
Устинівська районна
державна адміністрація
Структурні підрозділи

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі

Основними завданнями відділу є реалізація на території району:

- державної політики економічного та соціального розвитку;

- державної цінової, промислової та регіональної політики;

- державної політики у сферах інвестиційної діяльності, державного приватного партнерства, торгівлі та побутових послуг, управління об'єктами державної власності у межах делегованих повноважень, цивільного захисту, транспорту, зв'язку, енергозбереження;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики та єдиної державної зовнішньоекономічнї політики.

Начальник відділу – Фесюк Наталія Василівна

Телефон: (05239) 4-13-01

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Фінансове управління

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку;

- розробка пропзицій з удосконалення методів фінансового і бюджетно планування та здійснення витрат;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Начальник управління - Гладка Алла Владиславівна

Телефон (05239) 4-13-39

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу – Чепурняк Світлана Миколаївна

Телефон : 4-16-45

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Управління агропромислового розвитку

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

- участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону, реалізації державнї політики, спрямовної на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Начальник управління – Ульянкіна Світлана Василівна

Телефон: (05239) 4-14-05

Заступник начальника управління – Сидоренко Іван Володимирович

Телефон (05239) 4-18-45

Поштова адреса: 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Управління соціального захисту населення

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

- забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

- забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

- реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

- розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Начальник управління – Шарун Ірина Миколаївна

Телефон: (05239) 4-10-50,

Заступник начальника управління – Ковальчук Валентина Миколаївна

Телефон : (05239) 4-18-55

Адреса: 28600, смт.Устинівка, вулиця Ювілейна,8.

Електронна адреса: inbox2@ustin.kr-admin.gov.ua

Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та будівництва

Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

- забезпечення реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевих програм на засадах прозорості та гласності;

- сприяння розробленню проектів благоустрою селищ і сіл;

- сприяння прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

- сприяння формуванню та розвиткові комунальної служби у сільській місцевості;

- підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

Завідувач сектору – Орешечко Євген Сергійович

Телефон: (05239) 4-10-01

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Відділ освіти

Основними завданнями відділу є:

- участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, жінок, молоді, фізичної культури та спорту;

- забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

- створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту;

- координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

- здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

- організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

- сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

Начальник відділу – Колісник Людмила Миколаївна

Телефон: (05239) 4-10-08

Телефон – 4-10-08

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул. Ювілейна, 6

Відділ культури, туризму та культурної спадщини

Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

- забезпеченя вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- сприяння відродженню та розвитку традицій, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, загальнонаціональній культурній консолідації суспільства;

- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та державної мовної політики.

Начальник відділу – Орбан Наталія Миколаївна

Телефон: (05239) 4-13-06

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул. Мазуренка, 44

Служба у справах дітей

Основними завданнями служби є:

Начальник служби – Добре Ліна Сергіївна

Телефон : (05239) 4-19-92

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Архівний сектор

Основними завданнями сектру є:

- реалізація державної політики в галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою на території району;

- координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства;

- забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

Завідувач сектору – Шаповалова Світлана Григорівна

Телефон: (05239) 4-11-57

Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

Управлінська діяльність в районній державній адміністрації здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.

Видання розпорядчих документів визначається актами законодавства, положеннями про її структурні підрозділи.

Відповідно до ст.41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, голова районної державної адміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів. Нормативно-правові акти районної державної адміністрації підлягають державній реєстрації у відповідному органі юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації; ті з них, які стосуються прав і обов’язків громадян, або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню.

З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, приймаються спільні розпорядження.

Розпорядок роботи працівників районної державної адміністрації:

Понеділок – четвер

8 год. – 17 год.15 хв.

П’ятниця

8 год. - 16 год.

Перерва на обід -

12 год. – 13 год.

Вихідні дні

субота, неділя

Правоохоронні органи

Устинівське відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області

Адреса: 28600, смт Устинівка, вул. Мазуренка, 54

Телефон: (05239) 4-13-56

Районна прокуратура

Адреса: 28600, смт Устинівка, вул. Мазуренка, 42

Телефон: (05239) 4-13-74

  © Фесенко Олександр, 2011