Устинівська районна
державна адміністрація
Устинівська районна
державна адміністрація
Керівництво

Устинівська районна державна адміністрація


Поштова адреса : 28600, Україна, смт Устинівка, Кіровоградської обл., вул.Ювілейна, 2
Електронна адреса: inbox1@ustin.kr-admin.gov.ua

Основні функції та нормативно-правові засади діяльності

Повноваження та порядок діяльності районної державної адміністрації визначає Закон України “Про місцеві державні адміністрації” №586 від 9 квітня 1999 року.

Районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Устинівського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Районна державна адміністрація в межах Устинівського району забезпечує:

- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

- підготовку та виконання відповідних бюджетів;

- звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

- взаємодію з органами місцевого самоврядування;

- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідною радою повноважень.

Правовий статус районної державної адміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України.

Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Районна державна адміністрація діє на засадах:

- відповідальності перед людиною і державою за свою

- діяльність;

- верховенства права;

- законності;

- пріоритетності прав людини;

- гласності;

- поєднання державних і місцевих інтересів.

Структура та керівництво райдержадміністрації
Голова районної державної адміністрації

Анісімова-Шило Ольга Іванівна

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в районі.

Очолює роботу з розроблення та реалізації соціально-економічної програми розвитку району, спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівників місцевих органів виконавчої влади.

Декларація

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Яворський Михайло Анатолійович

Забезпечує реалізацію державної економічної та бюджетної політики в районі, цінової політики, регіональної політики, політики в сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, інвестиційної політики, політики в сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення, зайнятості населення, праці та заробітної плати, державної політики в галузях промисловості, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування.

Декларація

Заступник голови районної державної адміністрації

Орбан Наталія Миколаївна

Забезпечує реалізацію законів України щодо державної політики в гуманітарній сфері, галузях освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізкультури та спорту, з питань сім'ї, дітей та молоді, туризму, координує роботу з реалізації державної мовної політики. Забезпечує додержання правил санітарної охорони, вживає заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Декларація

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ільченко Юрій Володимирович

Організовує діяльність апарату райдержадміністрації з організаційно-кадрового, інформаційно-аналітичного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації. Забезпечує і контролює організацію діловодства, контролю, обліку і звітності.

Декларація

Відділ організаційної роботи, комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності

АБРАМОВА
Світлана Леонідівна, тел. 4-13-79

Загальний відділ

БАВІНОВА
Тетяна Олексіївна, тел. 4-14-73

Відділ з питань управління персоналом, мобілізаційної роботи та юридичного забезпечення

ЮШКО
Олена Іванівна, тел. 4-13-09

Відділ фінансово-господарського забезпечення

ШТЕЦЬ
Алла Романівна, тел. 4-13-55

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

СІВОВ
Володимир Валентинович, 4-17-09

  © Фесенко Олександр, 2011