Устинівська районна
державна адміністрація
Устинівська районна
державна адміністрація
Заказник "Любовичка"

Проектований ландшафтний заказник місцевого значення "Любовичка" знаходиться в Устинівському районі, неподалік від с. Любовички, тобто – на самому півдні району, на межі з Миколаївською областю. Ця мальовнича територія займає стрімкі береги по р.Інгул на місці впадіння в нього р.Березівки.

Найвищі ділянки в рельєфі (смуги плакорів) і стрімкі схили являють собою різноманітні степові екосистеми. Добре представлені тут екотопи кам'янистих відслонень, які займають значну площу на стрімких схилах. Характерними є також лучні та прибережно- водні екотопи.

Найбільш поширеною є степова рослинність, яка відображає основні риси смуги різнотравно-типчакових степів. Основні площі займають угруповання типчаку, місцями із спів домінуванням келерії гребінчастої. Із злаків в цих ценозах виявлена ковила волосиста, занесена до Червоної книги України. Серед степового різнотрав'я звичайні шавлії поникла та дібровна, залізняк бульбастий, астрагал еспарцетовидний, люцерна румунська, цмин пісковий, а на ділянках з більш щебенюватими грунтами-гвоздика при бузька (Червона книга України). Тут же зростає інший червонокнижний вид-тюльпан бузький.

Кам'янисті відслонення характеризуються різноманітністю рослинного покриву. У верхніх частинах схилів виявлені трав'янисті угрупування петрофітного комплексу, нижні частини більш заліснені. Серед трав'яних видів поширеними тут є перлівка трансільванська, цибулі Пачовського та круглоголова, у розщілинах каменів-аспленій колосовидний, чебрець двовидний. Зростає тут і ефедра колоскова-цінна реліктова рослина, яка в області підлягає охороні.

В залісненій частині добре представлені чагарники-бруслина європейська, верба козяча, калина-гордовина і глід, а серед дерев переважає клен татарський, який часто знаходиться в одному ярусі з чагарниками. В цих екотопах виявлені значні за кількістю екземплярів популяції валеріани високої.

Лучна рослинність на цій ділянці розміщується в неширокій заплаві Інгулу. З цими досить зволоженими екотопами пов'язані угруповання костриці східної, а на найбільш зволожених ділянках з нею спів домінує ситняг болотний. Серед лучних видів тут можна зустріти вовчуг польовий, конюшину лучну, герань лучну, горошок заборний, вербозілля лучне і осоку лисячу.

Вздовж русла виявлені ділянки прибережно-водної рослинності, представленої тут угрупованнями лепешняку великого та осоки гострої. Флористичне ядро утворюють типові гідрофільні види-м'ята водяна, сусак зонтичний, півники болотні, куга озерна; виявлена тут і така гідрофільна ліана як паслін солодко-гіркий.

У фауні ділянки переважають представники двох фауністичних комплексів-деревно-чагарникового і навколо водного. Типовими представниками першого є фазан, горлиця звичайна, ґава, шпак, синиця велика, славка сіра, зеленяк і горобець польовий. До другого належать очеретянка велика, водяна курочка, чекан луговий та плиска біла. Біля річки численною є жаба озерна. На степових схилах можна зустріти зайця сірого, жайворонка польового, вівсянку садову, одуда, зрідка тут трапляється полоз жовточеревий (Червона книга України).

Таким чином, різноманітні комплекси цієї ділянки є добре збереженими у природному стані. Багаті рослинний та тваринний світ, в складі яких виявлена ціла низка видів, що охороняються в Україні та входять до списку рідкісних видів області. Доцільно створити тут ландшафтний заказник місцевого значення.

  © Фесенко Олександр, 2011