Устинівська районна
державна адміністрація
Устинівська районна
державна адміністрація
Повідомити про корупцію можна тут
НОВАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільстві довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

26 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції» і замінив собою два закони: «Про засади запобігання і протидії корупції», що діяв з 2011 року та «Про правила етичної поведінки» 2013 року

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Згідно з пояснювальною запискою, основними складовими превентивної антикорупційної системи згідно з Законом є:

наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції, а саме Національна комісія з питань запобігання корупції;

правила формування та реалізації антикорупційної політики;

антикорупційні обмеження

щодо використання службового становища,

одержання подарунків,

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,

спільної роботи близьких осіб,

після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

види конфлікту інтересів,

шляхи врегулювання;

спеціальні антикорупційні інструменти

антикорупційна експертиза,

спеціальна антикорупційна перевірка,

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення,

вимоги щодо прозорості та доступу до інформації;

захист викривачів

захист осіб, які повідомляють про факти корупції від незаконного звільнення, переведення, зміни істотних умов трудового договору;

відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення

кримінальна за безпосередньо корупцію

зловживання повноваженнями,

незаконне збагачення тощо),

адміністративна за пов'язані із корупцією правопорушення

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,

щодо одержання дарунка (пожертви),

вимог фінансового контролю тощо,

дисциплінарна та цивільно-правова (за обидва види порушень);

усунення наслідків корупційних правопорушень

скасування актів,

визнання нікчемними правочинів,

відшкодування збитків у судовому порядку;

міжнародне співробітництво.

Закон включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.   

Цікавим є Розділ VII ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ, а саме про:

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій

Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій

Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій

Стаття 50. Повна перевірка декларацій

Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю  

Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснюється щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування.

У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

Особливу увагу!! Прошу звернути на статтю 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.

 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

 3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.

Начальник відділу юридичного забезпечення, запобігання і протидії корупції апарату райдержадміністрації Заїка О.М.

Антикорупційний портал

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Про вчинення посадовими особами корупційних правопорушень, інформацію надавати:

- Керівнику апарату районної державної адміністрації Ільченко Юрій Володимирович 4-13-09

  © Фесенко Олександр, 2011